ภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

วิชาบังคับภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 1. รายวิชาบังคับร่วม

     2. รายวิชาบังคับเลือก

– กลุ่มวิชาสังคมวิทยา

– กลุ่มวิชามานุษยวิทยา

 


สำหรับผู้เขียนรีวิว

เขียนในส่วน Reply โดยเนื้อหาที่ควรจะมี

 1. การลงทะเบียนยากหรือง่ายเพียงใด
 2. สถานที่เรียน
 3. จำนวนคนในห้อง
 4. รูปแบบการเรียนการสอน
 5. เทคนิคพิเศษเพื่อให้ได้เกรดดี
 6. รูปแบบการสอบ และสอบย่อย
 7. คอมเม้นต์อาจารย์ที่สอน
 8. เนื้อหารายวิชา
 9. งานกลุ่ม งานเดี่ยว การลงภาคสนาม
 10. ความเหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับคณะรัฐศาสตร์
 11. ความรู้สึกส่วนตัว

*** ให้คะแนนวิชา เต็ม 10 กับวิชาโดยรวม ***

ในช่อง Name รบกวนพิมพ์ ชื่อเล่น ภาค และรุ่น ด้วยนะคะ

* ส่วนรีวิวอยู่ใน REPLY *


หากต้องการให้เปิดหน้าวิชาเพิ่ม กรุณาติดต่อ smopolsci2560@gmail.com หรือส่ง message มาที่ facebook.com/smopolscichula

Advertisements